Hem » Föreningen » Styrelse

Styrelse

 Ordförande

Eva Röder
evaroder675@gmail.com
Mobiltelefon: 073-312 67 07

Vice ordförande

Bertil Åstrand
astrandbertilsg@gmail.com
076-627 19 35

Sekreterare
Tommy Bengtsson
tommy.bengtsson7@icloud.com
Mobiltelefon: 070-848 14 08

Kassör
Agneta Petersson
agnetapetersson50@gmail.com
Mobiltelefon: 076-848 67 02

Medlemsansvarig
Gun-Marie Larsson
gun-marie.larsson@hotmail.se
Mobiltelefon: 073-213 11 88

Ledamot
Helena Engström Carlsson 
Helena.Vidfamne@gmail.com
Mobiltelefon: 073-512 77 26


Ledamot
Ingvor Hultqvist
ingvorhultqvist@gmail.com
Mobiltelefon: 070-633 41 43

Webbansvarig
Anders Selstam 
anders@selstam.se
Mobiltelefon: 0739-268 909

Suppleant
Börje Göransson
bggoransson@hotmail.com
Mobiltelefon: 070-581 36 86

Valberedningen:
Karin Fritzell (sammankallande 070-521 84 58)
Ing-Britt Rundbladh och Håkan Bengtsson