Äldres hälsa.

Sjukdomar i det åldrande ögat var ämnet i vår serie om ”Äldres hälsa” när vi samlades i Allianskyrkan den 9 november.

Vi började med kaffe och gott hembakat bröd som vi tackar ”serviceteamet” för. De hade som  brukligt gjort ett stort arbete. Hjärtligt tack för era insatser! Därefter höll Amin Kassem en synnerligen givande föreläsning om de ögonproblem vi som är äldre kan drabbas av. Han gick igenom grå starr, grön starr och sjukdomstillstånd i gula fläcken. Amin föreläste på ett enkelt och lättfattligt sätt med tydliga bilder, allt mycket uppskattat av auditoriet. Många frågor ställdes och alla blev utförligt besvarade. Slutligen avtackades Amin med en mycket välförtjänt applåd.

Vid pennan: Owe Lind

Bilder: Börge

Bilder klicka här

Arken till Arken

Via lite olika promenadvägar letade sig 35 flitiga medlemmar på  årets sista promenad som avslutade med glögg och pepparkakor i paviljongen vid Apladalens lekplats.

Under året har genomförts 33 promenader med sammanlagt 1063 starter. Det har varit drygt 60-talet medlemmar som i större eller mindre omfattning deltagit. I genomsnitt har vi varit 32 promenerat kortare eller längre sträcker. De som gått flest gånger och valt den längre sträckan varje gång har under året avverkat hela 189 km. Summerar vi allas promenader och gör en inte alltför grov uppskattning har vi avverkat uppåt 3200 km under året.

De flitigaste fick delta i utlottning av vinster och av de totalt 19 st som gått mer än 24 av åretspromenader vann Matz Jonsson, Sonia Emanuelsson, Anna-Lisa Johansson, Aina Gustavsson, Yvonne Söderberg, Vivica Lundqvist, Göran Svensson och Stina Collbo.

Vid pennan: Börje

Bakom kameran: Börge

Klicka för bilder

Luciafirande

På luciadagens samlades drygt 150 av våra medlemmar till luciafirande i allianskyrkan.

Som traditionen bjuder var det barn från Kompassens Förskola som bjöd på en mycket uppskattad Luciaföreställning med sång och glädje. De var lite avvaktande när de kom in kyrksalen och upptäckte att den var alldeles fullsatt. Barnen är dock väldigt spontana och anpassade sig snabbt till situationen och bjöd på sig själva i såväl mimik som rörelser. Ett uppskattat framträdande.

Uppskattades gjordes även Vintage-körens framträdande då de framförde att antal av de melodier som hör julen till. Det märks att övning ger färdighet och kören prestera numera på hög nivå. En stor eloge till Jan-Evert för hans idoga arbete och till körmedlemmarna för att de har förmågan att ta till sig av Jan-Everts instruktioner. Det märks att kören njuter av att visa upp sitt kunnande.

Med lucia- och julsånger klingande i öronen var det dags att förflytta sig till kaffestugan där Ulla och hennes medhjälpare åstadkommit en mycket trevlig kaffestund. Lottförsäljning gick bra och att antal medlemmar gick hem med små vita kuvert där innehållet inte var lätt att lista ut.

Vid pennan: Börje

Bilder: Börge

Klicka här för bilder

Julbord

Liksom tidigare år avslutades årets program med julbord på Apladalens Kaffestuga i närvaro av 80-talet medlemmar.

Som vanligt ett vällagat och anpassat utbud av de rätter som hör julen till. Inget av vikt saknades och ändå var det ingen övermäktig uppgift att smaka på de flesta rätterna.

För underhållningen svarade Stig Fransson som berättade om skagernmålarna och då främst familjerna Ancher, Kröyer och Drachmann. Det var intressant att lyssna på Stigs stora kunnande i ämnet och om familjernas kopplingar dels till Bröndrums Hotel dels till Sverige och bl.a. Evert Taube och Hugo Alvén.