2008


Vårsupé
Sommar o höst
Datakurs
Jullandgång 

 

ÅRSMÖTE för 2008

Måndagen den 19 januari kl 14.0, gick föreningens första årsmöte av stapeln i Smyrnakyrkan. Mötet leddes av Nils Bjällsjö, som med stor tillfredsställelse kunde konstatera att drygt 80 medlemmar hörsammat kallelsen. Under mötet konstaterades bl a att antalet medlemmar utvecklats synnerligen positivt och uppgick vid tillfället till c:a 180 st . Vidare beslöts att medlemsavgiften skulle höjas till 80 kronor fr o m verksamhetsåret 2010. De avgående styrelsemedlemmarna Gunnar Claesson, Cenni Frick och Egon Hallberg avtackades med blommor i anslutning till att mötet avslutades.

Efter kaffepausen tog Inga-Lill Leske från Växjö scenen i sin besittning. Att det inte var första gången framgick med all önskvärd tydlighet. Rubriken för framträdandet var ”50 år med revy & Caba´re”. Att Inga-Lill haft många strängar på sin lyra, gick inte att ta miste på. Kåserierna, historierna och sångerna flödade till åhörarnas stora förnöjsamhet.


VERKSAMHETSBERÄTTELSE

upprättad av interimsstyrelsen för Aktiva Seniorer i Värnamo avseende verksamhetsåret  2008-01-23—2008-12-31

 

På uppdrag av Aktiva Seniorers förbundsstyrelse, var 6 personer (även Lillemor Andersson från Medborgarskolan deltog vid sammankomsten) kallade till en informationsträff på Medborgarskolan den 23 januari 2008. Syftet med träffen var att redogöra för föreningens allmänna inriktning och dess strategi. Ordföranden i Aktiva Seniorer i Västbo – Gunvor Johansson – presenterade konceptet och framhöll angelägenheten av att en lokalavdelning även startades i Värnamo.

 

Efter avslutade överläggningar beslöts att introducera en lokalavdelning benämnd Aktiva Seniorer i Värnamo. Vidare beslöts att en interimsstyrelse skulle tillsättas, bestående av de närvarande 6 -  plus ytterligare 3 tidigare tillfrågade personer. Interimsstyrelsen konstituerade sig således:

 

 • ordförande Nils Bjällsjö
 • vice ordförande Alvar Gunnarsson
 • sekreterare Mai-Britt Danielsson
 • kassör Arne Ekegren
 • övrig styrelsemedlem Anders Bergström
 • övrig styrelsemedlem Gunnar Claesson
 • övrig styrelsemedlem Cenni Frick
 • övrig styrelseledamot Egon Hallberg
 • övrig styrelseledamot Erik Josefsson

 

Under verksamhetsåret har  11 st protokollförda styrelsesammanträden genomförts.

Onsdagen den 13 februari kallades (annons i lokalpressen) intressenter till en informationsträff i Smyrnakyrkan. Vid träffen deltog bl a förbundets ordförande Bengt Karlsson. C.a 35 personer infann sig till upptaktsträffen och medlemsansökningar började omgående att strömma in. Vid verksamhetsårets utgång kunde c:a 170 medlemmar noteras i medlemsmatrikeln.

Under verksamhetsåret har följande aktiviteter genomförts.

 

 • promenaden från Arken till Arken via Osudden och med avslutning på Arken har genomförts varje vecka (10 – 15 deltagare)
 • i samarbete med Nordic Club har fysiska aktiviteter utövats (a 15 deltagare)
 • medlemmar har deltagit i QI-Gong (5 deltagare)
 • under 2:a halvåret genomfördes en datakurs (10 deltagare)
 • den 25 mars arrangerades en teaterresa till Jönköping och föreställningen Bärgningen (30 deltagare)
 • den 23 maj avnjöt vi en vårsupé på restaurang Näsudden (25 deltagare)
 • den 26 maj gjordes utflykten Gårdarna runt sjön där Hökhult och Gamla Åminne besöktes (25 deltagare)
 • Gunnar Sibbmark presenterade sitt ”skötebarn” Europakorridoren på Medborgarskolan den 4 september (15 deltagare)
 • under sakkunnig ledning av Tomas Gren, vandrades Munkaledens delsträcka Järnboda – Nydala kloster den 11 september (24 deltagare)
 • premiären av Raskens upplevdes på Huskvarna Teater den 1 oktober (35 deltagare)
 • ”radiodoktorn” Folke Solheim m fl kåserade över ämnet De äldres hälsa i Smyrnakyrkan den 23 oktober (75 deltagare)
 • verksamhetsåret avslutades med en Jullandgång på kaffestugan i Apladalen, där även Bitte Wengert berättade om Jultraditioner (85 deltagare)

 

Till följd av för få anmälningar, tvingades vi inställa resan Utvandrarnas hus i Växjö och hyttsill på Kosta glasbruk.

Medlemmarnas årsavgift har varit 60 kronor.

Föreningens ekonomi är god.

Värnamo i januari månad 2009.

 

                 Nils Bjällsjö Alvar Gunnarsson.
                 Mai-Britt Danielsson  Arne Ekegren
                 Anders Bergström    Gunnar Claesson
                 Cenni Frick   Egon Hallberg

                 Erik Josefsson