De båda studiebesöken på Wemo Automation AB bokades snabbt, men genom en välvillig inställning från företagets sida ordnades ytterligare en visning. På så vis kunde samtliga på väntelistan erbjudas möjlighet att deltaga. Totalt var vi c:a 80 Aktiva Seniorer som vid 3 olika tillfällen blev guidade på Wemo av produktionschefen Per Carlsson.

Wemo startades 1987 av bröderna Bengt, Olof och Sven Ståhl. Första lokalen var en kombinerad verkstad och kontorslokal på 12 kvadratmeter och inriktningen var reparation av maskinutrustning och byggande av specialmaskiner.  Början av 1990-talet fick man ett par större order på automationsutrustning och fabriken i Bor byggdes. Man påbörjade utvecklingen av olika standardiserade robottyper och genomförde en organisationsutveckling med inriktning på export. År 2011 flyttade Wemo till den nya fabriken i Värnamo och omsättningen låg på 60 MSEK med en plan att nå 150 MSEK inom 5 år, - man nådde 180 MSEK.!!

Ett samarbete inleddes år 2014 med den tyska tillverkaren Hahn vilket ledde till att Wemo senare blev en del av Hahn Group, som ägs av den Ruhr-baserade RAG-Stiftung.

Wemo har idag 60 anställda i Värnamo, 30 anställda i Tyskland och 5 anställda i Indien. Säljkontor finns i USA och Mexico. Totalt har Wemo levererat c:a 10.000 robotceller till 40 länder och är idag en av Europas ledande robottillverkare med inriktning på plastindustrin, som utgör c:a 97 % av kunderna.

En imponerande utveckling och kompetensdemonstration som väl följer mottot:

”Passion for automation”

Text och bild: Åke Stigbrandt