Reportage från studiebesöken på Kinnarps och Uppåkra.

 

Det var strålande vackert vinterväder när vi bordade bussen för vår resa till Skillingaryd och besöken på Kinnarps AB och Uppåkra Mekaniska AB. Rubriken för aktiviteten var ”Vad dom kan i Skillingaryd”.

Inför besöken delade vi upp oss i 2 grupper med 25 personer i varje. Ena gruppen besökte Kinnarps och den andra Uppåkra. Efter välsmakande lunch på Järnvägshotellet i Skillingaryd bytte vi företag.

 

Kinnarps AB

 

 

Glada seniorer hos Kinnarps AB 1.

 

Hos Kinnarps AB togs vi emot av en glad och entusiastisk Gina Ryman och företagsinformationen hölls av Leif Sönnichen. Kinnarps AB grundades 1942 av Jarl och Evy Andersson och är än idag ett helägt familjeföretag med barn, barnbarn och barnbarnsbarn som ägare. Man har idag 6 produktionsanläggningar i Sverige. Tidigare produktion i Tyskland är flyttad till Sverige. Totalt sysselsätts 1000 personer i produktionen och 1300 i försäljningsorganisationen. Omsättningen är idag drygt 4 miljarder SEK. Man är helt inriktad på projektförsäljning och distribuerar även alla produkter med egna bilar direkt till kund i hela Europa där man även utför montage. Emballage används i princip inte, allt lastas med filtar som skydd, vilka sedan återanvändes.

Gina Ryman tillsammans med Felix Mattsson guidade oss därefter genom den imponerande anläggningen. I syavdelningen, som omfattade 62 arbetsplatser, arbetade hela 25 olika nationaliteter. Man har stort fokus på integration och personalvårdande åtgärder såsom obligatorisk gympa kl. 10:30, under rasterna fick arbete ej utföras, arbetsrotation samt tillgång till gym under dygnets alla timmar. Interna transporter sker genom förarlösa truckar eller via ett avancerat kedjesystem i taket. Stor yrkesskicklighet uppvisades hos tapetserarna som snabbt och elegant klädde möbelstommarna. I avdelningen för skumgjutning av möbelstommar användes senaste teknologin innebärande att produktionen var i det närmaste luktfri. Alla färdiga möbler skickas sedan till Kinnarps centrallager för samlastning ut till slutkund.

 

 

 

 

Glada Seniorer hos Kinnarps AB 2.

 

Uppåkra Mekaniska AB

Hos Uppåkra Mekaniska AB blev vi varmt välkomnade av HR-chefen Ulrika Ragnarsson Friman som tillsammans med verkstadschefen Jörgen Rydén svarade för presentation och guidning.

Uppåkra startades 1948 av Birger Ekström som underleverantör inom skärande bearbetning och montering. Idag är man en betydande leverantör till bl.a. fordonsindustrin med alla de krav som detta medför. För att klara detta har man investerat mycket kraftfullt i kompletta bearbetningsceller, ofta med en eller flera robotar involverade. 1990 tillträdde Jan Johansson som VD och delägare, övriga delägare var barnen till Birger Ekström, Gill, Tommy och Rigmor. 2015 såldes Uppåkra till Ekets Mekaniska AB, ingående i South End AB.

De båda företagen har en maskinkapacitet av otroliga 425.000 bearbetningstimmar och omsätter 580 MSEK, varav Uppåkra c:a 440 MSEK.

Under rundvandringen fick vi se mycket komplexa bearbetningsceller med robotförflyttning mellan CNC maskiner och där även koordinatmätmaskiner och enskild robotmärkning är integrerade i processen. Totalt bearbetas c:a 40 ton råmaterial per dygn varvid en relativ stor andel spill uppstår. För att minimera volymen och maximera det ekonomiska utbytet komprimerades spillet till kompakta block. C:a 7000 artikelnummer finns upplagda och återkommer mer eller mindre frekvent.

 

 

Efter dessa båda besök får vi byta ut punkterna till utropstecken efter ”Vad dom kan i Skillingaryd!!!”

 

 

Välkomna till Uppåkra

 

 

Text och bild: Åke Sigbrandt

Jörgen Rydén med nyfikna Seniorer