Årsavslutning Arken till Arken

Så har ännu ett år med måndagspromenaderna avslutats. Denna måndag liksom de allra flesta måndagarna under året har vi kunnat genomföra promenaderna i behagligt väder. Som final på årets promenader bjöds det som vanligt på glögg och pepparkakor som serverades under skärmtaket vid lekplatsen i Apladalen. Till denna årets sista promenad var det 38 medlemmar  som anslutet sig till glöggbordet efter en kortare promenad i omgivningarna.

Som traditionen bjuder lottades det ut vinster blad dem som deltagit i minst 25 av årets 33 promenader. Totalt var det arton medlemmar som uppfyllde detta kriterium och de som hade tur med lotten var: Inger Svensson, Kerstin Johansson, Aina Gustafsson, Bengt Lundqvist, Karin Fritzell och Börje Fransson.

De här promenadtillfällen har varit mycket uppskattade bland deltagarna. Inte minst bidrar efterföljande fika på kafé Duvan till flitigt deltagande. De livliga diskussionerna runt kaffeborden utgör liksom själva promenaden enligt många en härlig start på veckan.

Lite statistik över årets promenader:

  • Antal starter: 1 095
  • Antal medlemmar som deltagit en eller flera gånger: 67
  • De som gått den långa rundan minst 30 ggr har sammanlagat gått ca 186 km motsvarande sträckan Värnamo – Nässjö t/r
  • Omräknat till antal steg blir det ca 250 000 steg.

Promenaderna fortsätter givetvis under 2018 och den 15 januari träffas vi åter för att få lite frisk luft, motion och en fikastund. Välkomna då.

 

Vid penna: Börje Fransson

Bakom kameran: Börge L