Om du vill avanmäla dig till en aktivitet ska du genast kontakta den ”aktivitetsansvarige” som står i programmet.

Tänk på att alla anmälningar är bindande efter anmälningstidens utgång. Om du avanmäler dig för sent - efter tidens utgång - kan vi inte alltid avbeställa exempelvis buss och mat/fika. Detta leder till onödiga kostnader för oss. Det är därför som anmälan är bindande och du tyvärr måste betala även om du inte är med på arrangemanget.

Detta framgår av vårt program på sista sidan.

Det kan finnas väldigt starka skäl till att man plötslig blir förhindrad att delta. Försök ändå att planera så att du inte behöver avanmäla dig. Eventuellt kan du prata med ditt hemförsäkringsbolag.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

hostens-program-anda-till-februari-2023