VÄRNAMO

 

Kära Aktiva Seniorer!

 

Vi saknar varandra inom föreningen och våra gemensamma aktiviteter! Under en väldigt lång tid har pandemin utgjort ett stort hinder för det mesta och skapat en isolering. Den framtida utvecklingen är osäker. Men trots detta vill vi nu ändå försöka komma igång så sakteliga med tillräckliga försiktighetsmått. Vi hoppas att riskerna successivt minskar när allt fler av oss har blivit vaccinerade.

Vårens aktiviteter

Med början den 22 april har vi tänkt oss att lägga ut ett program med vårens aktiviteter på vår hemsida varnamo.aktivaseniorer.com. Håll därför uppsikt på hemsidan – programmet har ”korta anmälningstider” och kan snabbt förändras.

Vårt program utgår bland annat från

- egna transporter

- utomhusaktiviteter

- avstånd till varandra under eget ansvar

 

För att snabbt kunna nå ut till alla är det viktigt att du har en mailadress. Anmäl därför en eventuell ny adress. Om du inte har någon adress så kan du kanske be en vän som har en mailadress att informera dig om vad som händer.  Tala i så fall om detta för Karin, tel 070-521 84 58, som kan använda den adressen).

 

Föreningsstämman

Föreningsstämman utan personlig närvaro med poströstning ägde rum den 26 mars 2021. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att verksamhetsberättelsen med den ekonomiska redovisningen godkändes och att styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Protokollet från stämman finns på vår hemsida.

Styrelsen består numera av följande personer:

- Lars-Göran Klemming, ordförande (tel 070-304 23 80)

- Tommy Bengtsson, vice ordförande

- Eva Röder, sekreterare (tel 073-312 67 07)

- Per Skötte, kassör

- Karin Fritzell ledamot, medlemsansvarig

- Anders Selstam ledamot, webbansvarig

- Helena Engström Carlsson, ledamot

- Birgita Magnusson, ledamot

- Ann-Marie Johansson, ledamot

- Börje Göransson, suppleant

----------

Värnamo den 14 april 2021

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Aktiva Seniorer i Värnamo