Till alla medlemmar i Värnamo FAS.
 
På grund av pandemin kommer årsstämman 2021 att utformas annorlunda än vad vi är vana vid. 
 
Alla årsmöteshandlingar finns nu här på hemsidan. 
 
Du kan ladda ned poströstningsblanketten och skriva ut den, fylla i dina val och posta den. Du kan även ladda ned den, fylla i den på datorn, och maila den. 
 
Observera att poströstningsblanketten skall vara styrelsen tillhanda senast den 13 mars.
 
 
med vänlig hälsning,
 
Styrelsen