2019 års Föreningsstämma

Föreningsstämman hölls den 22 februari i Finnvedens Gymnasiums aula i närvaro av omkring 300 medlemmar.

Föreningens ordförande Lars-Göran Klemming redogjorde sammanfattningsvis för verksamhetsberättelsen.  Föreningens kassör Åke Sigbrandt redogjorde sammanfattningsvis för balans- och resultaträkningarna.

De av valberedningen lämnade förslagen godkändes enhälligt av stämman och styrelsen fick följande utseende:

Ordförande    Lars-Göran Klemming
Vice ordförande   Monica Lembke
Övriga ledamöter    Åke Sigbrandt
    Eva Röder
    Birgita Magnusson
    Helena Engström-Karlsson
    Tommy Bengtsson
    Sonia Emanuelsson
Styrelsesuppleant   Hildegard Ek

 

 

Rolf Arvidsson och Nils Jansson valdes till revisorer med Irene Rosander och Inger Helander som suppleanter.

Till valberedning inför stämman 2020 valdes Jan-Olof Karlsson (sammankallande), Anita Ekenstjärna och Yvonne Johansson.

Lars-Göran Klemming framförde ett tack till Bo Magnusson, vilken under sex år varit styrelseledamot. Monica Lembke framförde ett tack till Jan-Evert Magnusson, Lena Magnusson, Kerstin Johansson, Gösta Toreld och Inger Toreld för gjorda insatser under året.

Efter kaffepaus bjöd den från TV välkände historikern Christopher O´Regan på en mycket uppskattad virtuell stadsvandring i Gamla Stan, Stockholm.

Vid pennan: Lars-Göran