Anvisningar för bokning

Läs gärna detta i god tid innan den 25 juni. Använd helst dator, inte läsplatta.

OBS! Den som gör anmälningar via detta program måste kunna ange en E-postadress.

När Du är inne på vår hemsida – välj ”BOKNING/ANMÄLAN”. Du väljer den aktivitet Du vill anmäla Dig till.

 

Anmälan (en person)

Fyll i Förnamn, Efternamn och E-postadress.

I fältet ”Meddelande” kan du lämna önskemål eller påpekanden, (allergi, rörelsehinder, speciell mat)

Kontrollera att Du fyllt i alla uppgifter rätt – kolla speciellt Din E-postadress.

Välj ”Registrera” nederst på anmälningsformuläret. Du kan få vänta några sekunder in Din anmälan går igenom. Om det är många som anmäler sig samtidigt kan Du behöva välja det mer än en gång innan programmet tar emot anmälan.

När anmälan registrerats får Du en bekräftelse på Din anmälan direkt på skärmen. Du får också tämligen omgående ett mail som bekräftar Din anmälan.

Får Du inte någon bekräftelse har något gått fel och Du får göra ett nytt försök att anmäla eller kontakta den som enligt programmet är ansvarig för den aktuella aktiviteten.

Upptäcker Du en felaktighet i Din anmälan när Du får bekräftelsen via mail – kontakta den som är angiven som ansvarig för aktiviteten.  

Får Du bekräftelse på skärmen men inte på mail har Du sannolikt angett fel e-postadress.

Vill Du anmäla Dig till fler aktiviteter, välj ”Bokning/anmälan” och välj en ny aktivitet.

 

 

 

Väntelista.

Om aktiviteten är fulltecknad kommer Du kunna anmäla Dig till en väntelista. Du skall där fylla i Förnamn, Efternamn, Antal deltagare och E-postadress

Om det blir en plats ledig kommer Du att få en förfrågan om Du vill ta den.


Avanmälan

Det går inte att göra via bokningsprogrammet. Om Du av något skäl måste avanmäla en bokning skall detta göras via e-post eller telefon till den som enligt vårt program står som ansvarig för den aktivitet Du vill avanmäla.

Den personen kan inte boka deltagare med någon sorts förtur.