Hem » Arkiv för Anders Selstam

Ålleberg, Luttra och Åsle tå.

 

Vid den vackra Mullsjön stannade vi och fikade. På vägen plockade vi upp Anki, vår guide, som skulle vara med oss hela dagen. Sedan åkte vi till Luttra kyrka och det är hemmatrakter för Anki eftersom hon själv bodde i byn. 

Efter en kort presentation av kyrkan gick vi in och fick veta att den är från 1100-talet och byggd av kalksten i romansk stil.  Kyrkan har förmodligen föregåtts av en mindre kyrka vars rester ingår i murverket. 

Det finna ingen dokumentation om kyrka före 1566. Men just det året brände danskarna ner kyrkan och härjade vilt i Falbygden. Det tog lång tid innan kyrkan byggdes upp igen. En sak missade danskarna att ta med sig och det var kyrkklockorna. År 1918 renoverades kyrkan och den gamla predikstolen från 1700 talet togs ner från vinden och installerades igen.

Ett nytt altare av kalksten uppfördes och för att senare få rum med en vackert vävd matta fick den medeltida dopfunten stå i långhusets sydöstra hörn. 

Efter Ankis mycket detaljrika berättelse om kyrkan begav vi oss till byn Åsle Tå som har Sveriges största samling av backstugor

Vi vandrade med Anki längs den pittoreska tågatan, kikade in i stugorna och vi fick uppleva en svunnen tid och de autentiska interiörerna. Dessutom fick vi bekanta oss med de många starka personligheterna och deras gripande öden.

Vi avslutade med en god lunch innan vi åkte vidare till Ållebergsplatån. 

Ållebergs högsta punkt är 335 meter över havet. Berget ligger på Falbygdens kalkstensplatå och själva berget består av lerskiffer och diabas, visade Anki oss med lite bilder.

Berget har en speciell växtlighet med ädellövskog i bergsbranterna och artrika ängs- och betesmarker. Vi såg många små söta blåsippor på vår vandring. 

Sedan 1914 har Ålleberg varit en viktig plats för segelflyg och än idag har man en segelflygskola och ett segelflygsmuseum. 

Eftermiddagsfikan var på Atelje Löfwings  i Persberg som ägs av paret Löfwing.

Han är konstnär och ställer ut sina tavlor i olika rum i restaurangen. Linda, hans fru, startade ett café i en av ladorna som sedan blev krog. 

De vuxna tranorna hade dragit långt innan vi kom för att studera dem, och de lämnade bara ungdomarna kvar.

Konceptet är enkelt, klart som korvspad: kokkonst och kultur i skön förening med mat och måleri, lust och fägring stor. Konstigare än så är det inte. 

Tack kära Anki för en fantastisk dag tillsammans med dig och din enorma kunskap om Falbygden. 

https://www.facebook.com/falbygdsturism/events

Text ocn bild: Helena

Framtiden i Värnamo – vart är vi på väg?

Det var väldigt många som kom till Allianskyrkan den 10 april för att lyssna på planarkitekterna Lovisa och Sanna som berättade om alla spännande projekt som är på gång. Stora delar av Centrum kommer att förändras med trafiken och förtätning med nya hus, affärer, hotell och bostäder. Många ställde frågor och fick utförliga svar på det mesta. Allt är inte heller helt utrett  Men i slutändan är det våra politiker som bestämmer.

– Projekteringen av fängelset strax söder Hörle är i full gång. Man räknar också med att bygga en cykelväg och göra en översiktsplan över samhället. Ingen tycks vara oroad av att det byggs ett fängelse i orten.

– Inget är klart om Viadukten. Utredningar pågår. Många vill att man ska kunna köra i vart fall bussar på Viadukten. Men det har uppkommit problem med snöröjningen för innebär en stor belastning. Och vart ska all trafik från en ny Viadukt ta vägen i centrum? Behövs verkligen en Viadukt? Stora grejer kan också vara på gång med nya stora hus och trafiken vid kvarteret Rudan (Sten Sture, Old Mac och Törns).

– Kommunens förslag om Fotbollsarenan har överklagats. Det tycks inte finnas någon ”plan B”. Mellan arenan och Prostsjön tänker man bygga en helt ny ”stadsdel”. Det anses viktigt att behålla området i övrigt vid den fina Prostsjön.

– Ett nytt polishus kommer att byggas på fältet söder om Kvantum och väster om Malmövägen med många nya vägar och rondeller. Det är oklart vad som händer med det nuvarande polishuset som inte ägs av kommunen.

– Strax söder om Gummifabriken invid Jönköpingsvägen (kvarteret Värnet) vill man kanske bygga ett stort hotell som behövs för alla aktiviteter i Gummifabriken.

– I kvarteret Höken (Hemköp) finns en jättestor parkeringsplats där man planerar att bygga många hus. Men var ska man sedan parkera?

– Det finns planer om att bygga många nya hus och en rondell i kvarteret Kärleken (Gamla lasarettet) som mestadels ägs av Nivika. Men inget är klart!  

Det var spännande och viktigt för oss att få reda på mycket om alla projekt som kommer att förändra de centrala delarna. Man kan sedan själv på ”nätet” lämna synpunkter om kommunens översiktsplaner (se kommunens hemsida – ”Tyck till om din orts framtid”).

Till slut serverades det viktiga fikat med mycket gott som hade bakats av Lena Hansson.

Lars-Göran

Viktigt meddelande om Boråsresan 22 maj.

 

Då tågtrafiken fortfarande är opålitlig p.g.a. banarbeten har vi beslutat att genomföra resan med hyrd buss i stället. Vi får då en bekvämare resa, lite kortare restid och framför allt kan vi lita på att bussen går. 

Dessvärre blir arrangemanget dyrare med buss än med tåg. Vi måste därför lägga till en bussavgift på 110 kr.  Ny kostnad: 675kr+110kr=775kr 

Ny avgångstid: 07.00 

Ny ankomsttid Värnamo: 18.00 

Med gruppen samlad i en buss kan vi ta emot några fler deltagare. Välkommen med din anmälan senast 24 april. 

Hälsar 

Aktivitetsansvariga 

Gun-Marie och Eva 

Hej alla medlemmar i Aktiva Seniorer!

Nu lägger vi ut information om höstens långresa som går till Berlin med avresa 25 augusti. Den som blir intresserad och vill åka med kan anmäla sig från och med måndag 15 april kl 10.00. Sista anmälningsdag är tisdag 25 juni kl 10.00. Resan är planerad av Thomas Schulz resor och betalning går direkt till hans företag. Aktivitetsansvarig och den som man kan vända sig till hos Aktiva Seniorer är Eva Röder 0733 12 67 07. evaroder675@gmail.com